Кеше һәм хөрмәт турында татар халык мәкальләре

* Агач кайсы якка кыек булса, шул якка авар.

* Гадәт гадәткә тарта.

* Гадәтне сәләт җиңә.

* Әдәпкә күнсәң, адәм булырсың.
Яманга күнсәң, әрәм булырсың.

* Кеше эшкә күнегер,
Күнекмәгән дөмегер.

* Өйрәнгән җиренә сыер да кайта.

* Таякны чи чагында бөгеп кал!

* Тегермән ташын ялаган эт яламый торалмый.

* Үзен күндерә алмаган башкаларны күндерә алмас.

* Үрдәк йомыркасын тавык басар,
Бәбкәсе суга качар.

* Һәркемнең үз гадәте.

* Чөйне чөй белән,
Гадәтне гадәт белән (чыгаралар).

* Чучка үлә ятса да, мыркылдавын куймас.

* Яман чир тиз йога,
Яман гадәт тиз керә.

* Яхшы гадәт адәм итәр,
Яман гадәт әрәм итәр.

* Яхшы гадәт яман гадәтне куар.

* Кеше авызына карама,
Кеше табагын ялама!

* Уңсаң да үзеңнән,
Туңсаң да үзеңнән!

* Үзеңне үзең уйламасаң,
Сине кеше уйламас.

* Кешедән күрмә, үзеңнән күр.

* Үзен белгән инсаф белер.

* Үзен белгән кешене дә белер.

* Үзен танымаган кешене танымас.

* Үзеңне үзең бел!

* Үзең нинди — көзгең шундый.

* Адәмнең хөрмәт күрүе дә хурлык күрүе дә үз кулында.

* Гөл кадерен былбыл белер.

* Дуңгызны табынга утыртсаң, аягын өстәлгә куяр.

* Җимешле агачның башы түбән.

* Иелгәнгә иел,
Башың җиргә тигәнче,
Чалкайганга чалкай,
Башың күккә тигәнче.

* Иелгәнгә иел,
Ул да сиңа кол түгел;
Эреләнгәнгә эре тор,
Ул да әллә кем түгел.

* Иелмәгәнгә бөгелмә!

* Йолдыз бик югары да, ул да кое төбенә төшә.

* Ишәккә җәймә түшәк, ишәк түшәк кадерен белмәс.

* Кечегә шәфкать итеп юл бир,
Олыга хөрмәт итеп кул бир.

* Кечеләр олыга буйсына,
Энеләр агага буйсына.

* Кешегә кадерле буласың килсә, үзең кадер күрсәт.

* Кешегә кечелек итәм дип, башыңны идәнгә бәрмә.

* Кешегә кече бул,
Үзеңнең кеше икәнеңне дә онытма!

* Кешегә ярыйм дип ярылып үлеп булмый.

* Кешегә ипи алып кайту гына әйбәт. (Ошатмаса үзең утырып ашыйсың.)

* Кеше үзен-үзе җуймаса, аны кеше җуймас.

* Кеше үз кадерен үзе арттырыр.

* Кадерләгәннең кадерен бел.

* Кадерләсәң кешене,
Кадерләрләр үзеңне.

* Олы булсаң, кече бул!

* Олыларны олыла,
Үзең дә олаерсың.

* Олылар сүзен тыңламасаң,
Олыгайганчы игелек күрмәссең.

* Син үзеңне зурлама, кеше сине зурласын.

* Төлке тиресе белән, былбыл өне белән кадерле. (Өне — авазы.)

* Үз кадерен белгән кешене кадер ит.

* Үз кадереңне үзең бел!

* Үз кадерен белмәгән кеше кадерен белмәс.

* Хайваннарны хөрмәт кыл, кешеләрне үзең бел.

* Тук башак аска иелә,
Буш башак өскә үрелә.

* Һичкемне үзеңнән түбән уйлама.